Köszöntő

Az Ibrány-Nagyhalászi kistérségben új, korszerű technológiával felszerelt járóbeteg-szakrendelő központ létesült. Az „Az Ibrány-Nagyhalászi Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása” című, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-2.1.2-07/1-2008-0015 jelű pályázat keretében megvalósuló zöldmezős beruházás eredményeként az új szakrendelő 2011. január 1-jével nyitja meg kapuit.


A lakosság egészségi állapota, életvitele, szociális körülménye alapvetően határozza meg az Ibrány-Nagyhalászi Kistérség (és tágabban az egész régió) gazdasági és társadalmi állapotát. Ahhoz, hogy a kistérség további fejlődése, a gazdasági-társadalmi fenntarthatósága garantálható legyen, a lakosság egészségügyi állapotának javítása indokolt. A folyamat nem érhető el az egyenlőtlenségek mérséklése, a lakosságközeli, korszerű ellátás biztosítása nélkül, aminek kiemelt eszköze az integrált szakorvosi rendelőintézet kialakítása. Ennek érdekében a nem feltétlenül kórházi ellátást igénylő betegek ellátását a lakóhelyhez közel, könnyen elérhető, modern orvosi eszközökkel felszerelt járóbeteg-ellátás keretében kell biztosítani. Ezt a követelményt maradéktalanul kielégíti a kistérség új szakrendelő központja.
Az építési munkálatok 2010 márciusában kezdődtek meg, a szakrendelő ünnepélyes átadóünnepségére pedig 2010. október 1-jén került sor. A beruházás eredményeképpen Ibrányban egy olyan korszerű járóbeteg-szakellátó központ jött létre, amely hosszú távon biztosítja az egész kistérség egészségügyi ellátásának minőségi és lakosság közeli megvalósulását.
 

Érdemes megjegyezni, hogy a tervezésnél az energiatakarékos és környezetbarát technológiák alkalmazása fontos szempontként jelent meg, az alkalmazott gépészeti technológiák környezetkímélő megoldások figyelembevételével kerültek kialakításra. Az intézmény a működése során maximalizálni kívánja a környezetbarát alapanyagok használatát. A hulladékgazdálkodás tervezése a legmodernebb alapelvek mellett történik.
A járóbeteg-szakrendelő a szűken vett gyógyító ellátás mellett egészségfejlesztési, koordinációs és kommunikációs feladatokat is ellát. Emiatt a szakorvosi rendelő kialakítása kiemelt fontosságú program a térség egészségmegőrzésében, a lakosok hatékony rehabilitációjában, a térség jelenlegi hátrányos helyzetének enyhítésében és gazdasági felzárkóztatásában.

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI:
Zöldmezős beruházás révén egy új egészségügyi intézmény létrehozása, ahol járóbeteg-szakrendelés (14 szakmában), valamint ultrahang-, labor-, röntgendiagnosztika, fizikoterápiás és gyógytorna kezelés és egyéb szolgáltatások nyújtása zajlik közel 1500 m2 alapterületen.

A projekt hosszú távú céljai:
• A meghatározott népegészségügyi céloknak megfelelően az epidemiológiai mutatók javítása.
• A magyar lakosság megbetegedési és halálozási mutatóiban jelentkező területi különbségek mérséklése az Ibrány-Nagyhalászi Kistérség mutatóinak javítása által.
• A vezető halálokok, a keringési betegségek és a daganatok számának csökkentése a korai és hatékony szűrés és a modern diagnosztika adta lehetőségek segítségével.
• Az aktív korúak nemzetközi összehasonlításban magasnak számító korai halálozási arányának csökkentése.
• A betegségek gyógyulási idejének lerövidítése, a foglalkoztatottak táppénzes napjai számának csökkentése.
• A foglalkozási megbetegedések miatti rokkantosítások számának csökkentése a korszerű ellátás és a könnyen elérhető, hatékony rehabilitáció segítségével.

A projekt rövid távú céljai:
• A kistérségi szakorvosi rendelőintézet megépítésével modern, kulturált ellátási feltételek (komfortos rendelők, kiszolgálóhelyek) biztosítása a lakosság számára.
• Korszerűen felszerelt, költséghatékonyan, egy épületben működő kistérségi járóbeteg-szakellátó, diagnosztikai és szűrőközpont létrehozása.
• A háziorvosok terápiás tevékenységének támogatása a korszerű diagnosztikai vizsgálatok elérésének megkönnyítésével.
• A lakóhelyükön, illetve ahhoz közel tényleges ellátást kapó betegek arányának növelése.

A PROJEKT BEMUTATÁSA
A pályázat célja az egészségügyi szakellátás elérhetővé tétele volt azokon a területeken, ahol korábban nem volt közfinanszírozott szakellátás, átlagosan 20 percen belüli elérhetőséggel. A projekt legfőbb célja egy új egészségügyi intézmény létrehozása volt, mely intézmény 1494 m2 alapterületen a kistérség 12 települése (Balsa, Beszterec, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek, Újdombrád, Vasmegyer) lakosai számára 200 óra/hét szakorvosi (14 szakrendelés) és 120 óra/hét nem szakorvosi (fizio- és mozgásterápia, diagnosztika) órában biztosít korszerű járóbeteg-szakellátást.
A szakorvosi rendelő kialakítása kiemelt fontosságú program a térség egészségmegőrzésében, a lakosok rehabilitációjában, a térség jelenlegi hátrányos helyzetének enyhítésében és gazdasági felzárkóztatásában.
A tervezésnél az energiatakarékos és környezetbarát technológiák alkalmazása fontos prioritásként jelent meg, az alkalmazott gépészeti technológiák környezetkímélő megoldások figyelembevételével kerültek kialakításra. Az intézmény a működése során maximalizálni kívánja a környezetbarát alapanyagok használatát. A hulladékgazdálkodás tervezése szintén a legmodernebb alapelvek mellett történik.
Egy-egy szakrendelőt a legjobb kihasználtság érdekében több szakma is használ, egy-egy rendelőhelyiség napi 10-12 órában „üzemel”. Az épületben az orvosok és a szakdolgozók kulturált feltételek mellett végezhetik munkájukat. Az intézményben a legmodernebb orvosi eszközpark és informatikai szolgáltatások érhetőek el. Az infokommunikációs rendszer minden tekintetben megfelel a biztonságos és színvonalas ellátás követelményeinek.
Az intézményben a lakosság igényeinek lehető legteljesebb kielégítése érdekében a központi orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat és a járóbeteg-ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások befogadása is megvalósul.
 

MIÉRT ÉPÜLT A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONT?
A kistérségi és régiós demográfiai adatok azt támasztják alá, hogy a hátrányos helyzetű térségnek feltétlenül szüksége van az integrált szakorvosi rendelőre, amely – a megye többi egészségügyi intézményével együtt – a helyi kedvezőtlen folyamatok pozitív irányú elmozdítására képes. Különösen fontos az elvesztett életévek számának csökkentése, elsősorban a sajnálatosan magas arányú korai halálozás visszaszorításával.
Az elmaradottság mérséklése, a hátrányos helyzetű kistérség esélyeinek növelése, a gazdasági felzárkózás fokozása érdekében kulcskérdés lehet az integrált szakorvosi rendelőintézet felépítése. A szakorvosi rendelő megépítése kiemelt fontosságú programmá vált a térség egészségmegőrzésében, a lakosok rehabilitációjában, a térség jelenlegi hátrányos helyzetének enyhítésében, a gazdasági felzárkózás fokozásában.
A járóbeteg-szakellátás intézményrendszer jelenlegi egyik legnagyobb strukturális problémája a hozzáférés egyenlőtlensége. Ez részben azt jelenti, hogy még az alapszakmák vonatkozásában is igen nagy az eltérés a 10.000 lakosra jutó kapacitások nagyságában, másrészt azt is jelenti, hogy számos olyan település létezik az országban, ahol a járóbeteg-szakellátás igénybevételi lehetősége messzebb van, mint 20 km.
A projekt átfogó céljai a következők voltak:
• Kulcsfontosságú az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. Ennek révén a kistérség lakosai a korábbinál jelentősen kevesebb utazási idővel és a leterhelt megyei intézményekhez képest lényegesen rövidebb várakozási idő után jutnak hozzá a magas színvonalú, a legmodernebb felszerelésekkel támogatott ellátáshoz.
• A projekt célkitűzése volt a szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően. Az intézmény szakmastruktúrájának kialakítása a tényleges igénybevételi adatokon alapult, hogy a valós szükségletekre adjon választ.
• Az intézmény szolgáltatásai egymásra épülnek, a modern diagnosztikai egységek és a szakrendelések mellett fizikoterápia és gyógytorna szolgálja a minél előbbi gyógyulást és a rehabilitációs folyamat meggyorsítását. Az integrált szakrendelő központ épületében helyet kapott a központi orvosi ügyelet, illetve a védőnői szolgálat is. Mindez biztosítja a betegek számára a könnyen elérhető, kulturált környezetben történő ellátást, a működtetés pedig költséghatékonyabbá válik.
• Mivel az egészségi állapot meghatározó tényező a munkavállalás tekintetében, a betegségek megelőzése, korai felismerése, illetve a munkavégző képesség gyors helyreállítása lehetővé teszi a lakosság egészségi állapotának és ezáltal munkaerő-piaci esélyeinek javítását. A járóbeteg központ ezáltal hozzájárulhat a kistérség versenyképességének javításához.
A járóbeteg-szakellátás fejlesztésére vonatkozó program további részcélokat jelölt meg a kialakítandó egészségügyi intézménnyel kapcsolatban:
• A környezettudatosság szempontjainak előtérbe helyezése a környezeti és gazdasági fenntarthatósági elvárásoknak megfelelően.
• Az esélyegyenlőség elveinek megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek ellátáshoz való hozzáférésének érdekében. A szakrendelő ennek az elvnek megfelelően teljesen akadálymentesített, a kialakított buszfordulónak köszönhetően pedig könnyen megközelíthető.
• Info-kommunikációs fejlesztés: a modern info-kommunikációs eszközök alkalmazása lehetővé teszi a hatékony, gyors és biztonságos ellátást, a betegadatok jogszabályi előírásoknak megfelelő, gondos és bizalmas kezelése mellett.
• A kistérségen belüli települések, intézmények, vállalkozások, szakemberek partneri együttműködéseinek fejlesztése mind a kialakítás, mind a működtetés során.
Az integrált szakorvosi rendelőintézet működését a következő elvek jellemzik:
• Kiemelt fontosságú cél az egészségügyi szolgáltatások lakosságközeli nyújtása. Ennek érdekében a megvalósuló rendelések a lakosság tényleges szükségleteihez igazodva széles szakmai spektrumot fognak át, és az intézmény az igénybevételnek megfelelően, rugalmasan alakítja ki az ellátás struktúráját.
• Kiemelt fontosságú az informatikai alkalmazások széles körű integrálása. A rendelőintézetben kialakított telemedicinás rendszer révén az intézmény hatékony és példaértékű egészségügyi ellátást tud biztosítani a lakosságnak, hiszen a rendszer lehetővé teszi, hogy a rendelő szakorvosai nem helyben lévő kollégáikkal konzultáljanak, vagy a leleteket elektronikusan továbbítsák.
• A szakorvosi rendelő feladata egy olyan „kapuőri funkció” ellátása, amely biztosítja, hogy a fekvőbeteg-ellátó intézményeket csak indokolt esetben vegyék igénybe a kistérség lakosai. Ez szolgálja legjobban mind a beteg, mind az ellátórendszer érdekét. Cél, hogy a betegek lehetőség szerint lakóhelyükhöz közel, járóbeteg-ellátás keretében gyógyulhassanak, és csak a legszükségesebb esetben kelljen az ellátásért utazniuk vagy kórházba feküdniük.
• A szakorvosi intézet működésének integrálódnia kell a térségi betegutak rendszerébe, a betegek ellátó intézmények közötti mozgásának szervezése, optimális kialakítása a rendelő kiemelt feladata. Ennek érdekében a rendelő együttműködik a megye és a régió háziorvosaival és a betegeket fogadó kórházakkal. Az együttműködést a korszerű telemedicina rendszer is elősegíti.
• A hatékony működés, illetve megfelelő szakmai és szakemberbázis kialakítása érdekében a járóbeteg-szakrendelőnek folyamatos kapcsolatban kell állnia a térség egészségügyi ellátó szervezeteivel, kiemelten a fekvőbeteg-ellátási intézményekkel, a sürgősségi betegellátással, működését összhangba kell hoznia a térségi háziorvosi praxisokkal.
• A szakrendelőnek aktívan részt kell vállalnia a népegészségügyi programok szervezésében. (Például: dohányzásról leszoktató programok, az egészséges életmódot ismertető és népszerűsítő kampányok, a szűrővizsgálatok fontosságára történő figyelemfelhívás, tájékoztatás a népbetegségek megelőzésének lehetőségeiről, tanácsadás a veszélyeztetett csoportok számára stb.)

Az intézmény e szempontok figyelembevétele mellett hosszú távon növelni fogja a lakosság életminőségét, csökkenti a kistérség hátrányos helyzetét, hozzájárul az infrastrukturális fejlesztéshez és területi felzárkózáshoz. Mindeközben a kistérség munkaerő-piaci kínálata a magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás következtében növekedik, támogatva ezzel a térség gazdasági felzárkózását. Fontos kiemelni, hogy maga a szakrendelő is számos munkahelyet teremt.

Fontosabb mérföldkövek:
2008.08.12. Pozitív támogatási döntés kihirdetése
2008.11.26. Támogatási szerződés hatályba lépése
2008. A projekt megvalósításának kezdete
2010.03.24. Ünnepélyes alapkőletétel
2010.10.01. Az épület ünnepélyes átadása
2010. 11. hó Szerződéskötés a bútor, az orvosi gép-műszer és az informatikai
eszközök szállítójával
2010.12.30. A központi orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat beköltözik a központba
2011.06.01. Elindul a Járóbeteg szakellátó